Commandovereniging
Noord-Holland

Commandovereniging Noord-Holland is een zeer actieve vereniging met een groeiend aantal leden. Gezamenlijk werken wij aan vernieuwing en verjonging. Onze doelstelling is om een aantrekkelijke vereniging te zijn voor jong en oud.

Allen die als commando dienen of hebben gediend bij het Korps Commandotroepen (KCT) kunnen lid worden van onze vereniging. Ook militairen, oud militairen of burgerambtenaren zijn welkom bij ons als buitengewoon lid. Daarvoor moeten zij gedurende tenminste zes maanden behoren of behoord hebben tot het personeel van het KCT of tot een onderdeel van de krijgsmacht dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het KCT.

Activiteiten

Regelmatig treden wij naar buiten met diverse activiteiten. Zo wordt er bijvoorbeeld periodiek een regionale Commando contactborrel gehouden. Aan deze contactborrel kan eventueel een andere activiteit worden gekoppeld, zoals een lezing, presentatie, interview etc. Verder organiseren wij onder meer boogschieten, jeu de boules, mountainbike-toeren, stadswandelingen in Noord-Holland en zijn wij bezig met het opzetten van een jaarlijks terugkerende wandelmars in onze provincie. Onze zeer actieve activiteiten commissie heeft echter nog veel meer op stapel staan. Kortom, er gebeurt veel

Agenda

4 mei – Herdenking Bloemendaal en Broek op Langedijk

5 mei – Defilé Wageningen

21 mei – Reünie KCT

11 juni – Stormschool Bloemendaal Memorial

19 tot 22 juli – 4-Daagse Nijmegen

Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden zijnde natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps en gerechtigd zijn tot het dragen van de rode baret, zoals die gedragen werd bij genoemde stam onderdelen van het Korps, of de groene baret.

Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps Commandotroepen en gerechtigd zijn tot het dragen van de groene baret of hebben gediend bij het KCT.

Fotoboek

Contact

Secretariaat:

Watermolenplantsoen 19
Haarlem

Stormschool Bloemendaal Memorial